cover.png

Hướng dẫn cập nhật YouTube ™ Dual Subtitle 3.5.0

avatar.png
ouweiyaXuất bản vào ngày 24 tháng 8 năm 2021

Kiểu phông chữ tùy chỉnh

Nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng để bật lên trang cài đặt, hỗ trợ chế độ tối.

Các tùy chọn tùy chỉnh: phông chữ, cỡ chữ, màu sắc, màu nền, khoảng cách và thứ tự phụ đề.

light.pngdark.png
Mẹo: Di chuột qua biểu tượng sẽ hiển thị ý nghĩa của cài đặt.
tip.gif

Kiểu phụ đề đơn

Sau khi chuyển sang chế độ phụ đề đơn, bạn có thể đặt kiểu phụ đề riêng lẻ.

singlebutton.pngsingle.png

Tối ưu hóa khác

Xóa thư viện từ tiếng Trung phồn thể sang giản thể, giảm dung lượng chương trình và cải thiện hiệu suất vì chính thức của YouTube đã sửa lỗi này.

Đôi khi sẽ bị thiếu phụ đề, điều này chủ yếu là do lỗi dịch của YouTube.
translationError.gif

Trong tương lai, các công cụ dịch khác sẽ được giới thiệu để giải quyết vấn đề này và bù đắp cho sự thiếu chính xác của bản dịch.

webstore.png