Hướng dẫn cập nhật YouTube ™ Dual Caption 3.6.3

avatar.png
ouweiyaĐăng vào ngày 3 tháng 4 năm 2022

Khóa chất lượng video

Do xung đột với một số plugin khóa chất lượng video, đây hiện là một chức năng được tích hợp sẵn và nó sẽ tự động bị khóa khi điều chỉnh chất lượng video.

quality.png

Trạng thái phụ đề bị khóa

Phụ đề được tạo tự động thường không thể tự động bật phụ đề và bây giờ sẽ tự động bị khóa, luôn bật hoặc tắt.

subtitleLock.png

Khóa vị trí phụ đề

Trước đây khi kéo vị trí phụ đề, làm mới trang sẽ khôi phục lại vị trí mặc định, bây giờ có thể giữ nguyên vị trí phụ đề.

subtitlePositionLock.gif

Bản sao văn bản phụ đề

Chức năng sao chép văn bản phụ đề đã được triển khai trong phiên bản trước, nhưng đôi khi chức năng này không khả dụng, lỗi này hiện đã được khắc phục.

subtitleTextCopy.gif

Khóa tự động phát

Tự động phát luôn bật khi trình duyệt xóa bộ nhớ cache và hiện có thể được khóa tự động, luôn bật hoặc tắt.

autoplayLock.png

Xóa cửa sổ bật lên cập nhật

Trước đây, khi nâng cấp hoặc cài đặt tiện ích mở rộng, nhật ký cập nhật sẽ hiện lên, điều này quá khó chịu thì nay nó đã được thay thế bằng một phương pháp êm ái hơn.

menu.png

xóa chú thích

Không cần mã hóa thêm cho tính năng này, nó chỉ cần được thiết lập chính xác.

annotations.pngannotateSettings.png

Thông tin liên lạc

Nhấp chuột phải vào biểu tượng tiện ích mở rộng và có hướng dẫn nâng cấp và kênh YouTube.

YouTubesupport@dual-subtitles.com

moreMenu.png
webstore.png