Hướng dẫn cập nhật YouTube ™ Dual Caption 3.6.5

avatar.png
ouweiyaĐăng vào ngày 7 tháng 4 năm 2022

Đã sửa lỗi phụ đề không gói

Đã khắc phục sự cố khiến phụ đề bị tràn mà không gói khi phông chữ quá lớn trong phiên bản trước.

subtitleWrap.png

Sửa lời nhắc phụ đề

Trong các phiên bản trước, lời nhắc phụ đề cũng sẽ sử dụng kiểu này, và bây giờ vấn đề này đã được tránh.

subtitleTips.png

Cải thiện tay cầm

Các nút tay cầm trước đây rất khó kéo khi kéo phụ đề ra viền, giờ đây, việc thay đổi vị trí tay cầm đã dễ sử dụng hơn.

improveHandle.gif

Menu nhấp chuột phải của phụ đề

Trước đây có thể sao chép phụ đề nhưng thao tác nhấp chuột phải không thực hiện được thì nay vấn đề này đã được cải thiện.

subtitleRightClickMenu.gif

Thông tin liên lạc

Nhấp chuột phải vào biểu tượng tiện ích mở rộng và có hướng dẫn nâng cấp và kênh YouTube.

YouTubesupport@dual-subtitles.com

moreMenu.png
webstore.png