Hướng dẫn cập nhật YouTube ™ Dual Caption 3.6.6

avatar.png
ouweiyaĐăng vào ngày 11 tháng 4 năm 2022

Sửa lỗi khóa chất lượng video

Trong phiên bản 3.6.3, chức năng khóa chất lượng video được cung cấp, nhưng khi chọn tự động, chất lượng hình ảnh vẫn bị khóa và không thể điều chỉnh động. Sự cố này hiện đã được khắc phục.

qualityLock.png

Khôi phục kiểu mặc định của phụ đề

Các kiểu phụ đề đặt trước đã được cung cấp trong các phiên bản trước và kiểu phụ đề mặc định hiện phù hợp với YouTube.

Nếu bạn cần hoàn nguyên về kiểu mặc định, bạn có thể nhấp vào nút Đặt lại kiểu.

defaultStyle.png

Thông tin liên lạc

Nhấp chuột phải vào biểu tượng tiện ích mở rộng và có hướng dẫn nâng cấp và kênh YouTube.

YouTubesupport@dual-subtitles.com

moreMenu.png
webstore.png