Hướng dẫn cập nhật YouTube ™ Dual Caption 3.6.7

avatar.png
ouweiyaĐăng vào ngày 27 tháng 4 năm 2022

Mở khóa chất lượng video

Giờ đây, khóa chất lượng video mặc định đã được phát hành và bạn có thể chuyển đổi trạng thái bằng cách nhấp vào và bạn cần làm mới trang sau khi chuyển đổi trạng thái.

qualityUnlock.png

Thông tin liên lạc

Nhấp chuột phải vào biểu tượng tiện ích mở rộng và có hướng dẫn nâng cấp và kênh YouTube.

YouTubesupport@dual-subtitles.com

moreMenu.png
webstore.png