Skip to main content

บันทึกการอัพเดตคำบรรยายคู่ของ YouTube™ 3.6.7

ouweiya

ปลดล็อกคุณภาพวิดีโอ

ตอนนี้การล็อกคุณภาพวิดีโอเริ่มต้นออกแล้ว และคุณสามารถสลับสถานะได้ด้วยการคลิก และคุณต้องรีเฟรชหน้าหลังจากเปลี่ยนสถานะ

qualityUnlock.png
webstore.png