Nhảy tới nội dung

YouTube ™ Dual Caption 3.6.5 Ghi chú cập nhật

ouweiya

Sửa lỗi phụ đề không gói

Đã khắc phục sự cố khiến phụ đề bị tràn mà không gói khi phông chữ quá lớn trong phiên bản trước.

subtitleWrap.png

Sửa lời nhắc phụ đề

Trong các phiên bản trước, lời nhắc phụ đề cũng sẽ sử dụng kiểu, và bây giờ vấn đề này đã được tránh.

subtitleTips.png

Cải thiện tay cầm

Các nút tay cầm trước đây rất khó kéo khi kéo phụ đề ra viền, giờ đây, việc thay đổi vị trí tay cầm đã dễ dàng sử dụng hơn.

improveHandle.gif

Trước đây có thể sao chép phụ đề nhưng không thực hiện được thao tác nhấp chuột phải thì nay vấn đề này đã được cải thiện.

subtitleRightClickMenu.gif
webstore.png