Nhảy tới nội dung

YouTube ™ Dual Caption 3.5.0 Ghi chú cập nhật

ouweiya

Kiểu phông chữ tùy chỉnh

Nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng để bật lên trang cài đặt hỗ trợ chế độ tối.

Các tùy chọn tùy chỉnh: phông chữ, cỡ chữ, màu sắc, màu nền, khoảng cách và thứ tự phụ đề.

light.pngdark.png
Di chuột qua biểu tượng sẽ hiển thị những gì cài đặt đại diện.
tip.gif

Một kiểu phụ đề

Sau khi chuyển sang chế độ phụ đề đơn, kiểu phụ đề đơn có thể được đặt độc lập.

singlebutton.pngsingle.png

Các tối ưu hóa khác

Xóa thư viện chương trình từ Phồn thể sang Giản thể của Trung Quốc, giảm dung lượng chương trình và cải thiện hiệu suất vì YouTube đã chính thức sửa lỗi này.

Đôi khi thiếu phụ đề, phần lớn là do lỗi dịch của YouTube.
translationError.gif

Trong tương lai, các công cụ dịch khác sẽ được giới thiệu để giải quyết vấn đề này và bù đắp cho sự thiếu chính xác của bản dịch.

webstore.png