Nhảy tới nội dung

YouTube ™ Dual Caption 3.6.6 Ghi chú cập nhật

ouweiya

Sửa khóa chất lượng video

Trong phiên bản 3.6.3, chức năng khóa chất lượng video được cung cấp, nhưng khi chọn tự động, chất lượng vẫn bị khóa và không thể điều chỉnh động. Sự cố này hiện đã được khắc phục.

qualityLock.png

Khôi phục kiểu mặc định của phụ đề

Các kiểu phụ đề đặt trước đã được cung cấp trong các phiên bản trước và kiểu phụ đề mặc định hiện phù hợp với YouTube.

Nếu bạn cần hoàn nguyên về kiểu mặc định, bạn có thể nhấp vào nút Đặt lại kiểu.

defaultStyle.png
webstore.png